Blogg

81 förlorade kommunmandat för SD

Sverigedemokraterna har, från 1 november 2010 fram till 10 oktober i år, förlorat 81 av de 612 mandat de fick i #kommunvalet   2010.

Av de 81 förlorade mandaten, tillhör 31 numera sk politiska vildar, där åtta har uteslutits ur partiet och 23 självmant har hoppat av SD.

Antalet ”kapade mandat” uppgår till 9. Det innebär att mandatet tillfallit SD men där en person som inte tillhör partiet kommit in i fullmäktige och sitter på mandatet.

Det finns också 41 tomma stolar, där det inte finns någon person som kan ta platsen. 

Delad via +Anton Nordenfur

Inbäddad länk

Många tomma stolar för Sverigedemokraterna
I allt fler kommuner står Sverigedemokraternas stolar tomma. Partiet tappar politiker på löpande band. Missnöjet bland partiets gräsrötter är tydligt.

Google+: Läs och interagera via Google+