Blogg

Engagera dig där du bor

Du vet väl att du kan engagera dig mot rasismen? Ett bra sätt är att starta eller gå med i en lokal antirasistisk grupp i Tillsammansskapet. Var med och arbeta för ett samhälle där vi kan leva tillsammans – på lika villkor.

Inbäddad länk

Tillsammansskapet
Tillsammans… Tillsammansskapet är en plattform för initiativ, nätverk och föreningar som arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Vi tror nämligen att det är förutsättningen för att få bukt med rasismen. Att tillsammans, där vi bor, skapa mötesplatser, förenas och erbjuda …

Google+: Läs och interagera via Google+