Inlägg taggade med 'principprogram'

Några tankar kring förslaget till SD:s principprogram

När man läser Sverigedemokraternas förslag till nytt principprogram får man i och för sig klart för sig vad de egentligen vill, men det väcker också många frågor. Här är några exempel:

Sverigedemokraterna och människan

”Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon var.”

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertryckas i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.”

”Någon komplett ...

Läs mer →

Sverigedemokrat eller nazist?

Sverigedemokrat eller nazist?

Faktum, en tidning som säljs av hemlösa i Göteborg, har nu lanserat ett fantastiskt familjespel. Så här beskrivs det:

Samla familjen, sammankalla dina vänner, sänd ut en budkavle efter dina grannar. Nu är det äntligen här – det superpopulära, dubbelroliga, trippelunderhållande familjespelet Sverigedemokrat eller nazist?

I skrivande stund pekar opinionsundersökningarna mot att Sverigedemokraterna kommer att nå över ...

Läs mer →

Sverigedemokraternas politik del 2: nationalismen

I den andra delen av granskningen av Sverigedemokraternas politik så tar vi oss an deras politiska ideologi. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, vilket skiljer dem från alla partier i riksdagen. Sverigedemokraterna anser att varje folk har rätt till en egen nation. Detta kallas för den nationalistiska principen.

I deras principprogram står det att nationen ska bygga på en gemensam nationell identitet som ”förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen”. Som det framgår av del 1 i ...

Läs mer →

Sverigedemokraternas politik del 1: synen på kultur och svenskhet

Nu börjar granskningen av Sverigedemokraternas politik. Fram till valet kommer du här på Sverigedemokraterna.de att få en genomgång av vad Sverigedemokraterna tycker i olika politiska frågor. Denna första del handlar om kultur, som kan sägas var kärnan i Sverigedemokraternas politik.

Sverigedemokraterna är inte rasister i traditionell mening. Adolf Hitler hävdade att det finns vissa raser som är överlägsna andra. Denna förställning fanns också i Sverige. Sverigedemokraterna tar avstånd från detta, men menar istället att vissa ...

Läs mer →

Sverigedemokraternas omänskliga syn på flyktingar

Nyligen fick vi se vad Sverigedemokraterna tycker i flyktingfrågan. Sydsvenska Dagbladet skriver:   

I sin annons i [gratistidningen] Spegeln skriver Sverigedemokraterna att ensamkommande flyktingbarn inte bör tas emot, eftersom ”barn aldrig är utsatta för hot av dödsstraff och förföljelse”. – Så är det ju, det är väl ingen som har något emot barn, säger Lars-Anders Espert.

Lars-Anders Espert är ordförande för Sverigedemokraterna i Burlöv. Självklart har Lars-Anders helt fel, och det vittnar om hur pass liten verklighetsförankring ...

Läs mer →

Svenska komiker tar avstånd från Sverigedemokraterna

Idag publicerade den politiskt inkorrekte komikern Magnus Betnér följande på sin blogg:

Länge sedan jag haft så roligt som när jag satte mig med frukostkaffet och läste Sverigedemokraternas hemsida. Nu är det ju ingen hemlighet att de står i direkt motsats till mig i så gott som alla frågor, men ändå. Det övergår mitt förstånd hur någon ens kan överväga att rösta på ett parti som har så mycket dravel i sina egna dokument. Om ...

Läs mer →

Analys av Sverigedemokraternas principer

Sverigedemokraternas principprogram innehåller partiets grundläggande värderingar och antogs i sin nuvarande version år 2005. Löfström Retorik har nu analyserat texten för att hjälpa www.sverigedemokraterna.de. Här följer ett antal påstående och argument för att bemöta dessa.

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om ...

Läs mer →